Problemhundsutredning

Vad är en Problemhund?Problemhund

Många blir väldigt rädda för uttrycket Problemhund. Många ser nog framför sig en hund som är aggressiv och gör utfall mot både hundar och människor.

En problemhund är en hund som har ett beteende som du själv eller omgivningen upplever som ett problem. Och det kan ju även världens bästa hund ha! Det behöver inte vara aggressivitet för att det ska vara ett problembeteende utan det kan vara dragande i koppel, skällande vid dörren, inte kunna vara ensam hemma mm. Problemhundar är helt vanliga hundar som behöver lite hjälp att veta hur de ska göra istället för det beteendet som är ett problem.

Lilla utredningen

Den lilla utredningen innefattar tre timmar. En grundlig utredning görs, tänkbara orsaker kartläggs, individuella träningsprogram utformas, åtgärder och problemlösningar gås igenom. Vi hjälper dig att träna och komma tillrätta med din hunds eventuella problem.  Pris: 2500 kr. Kontakta mig vid frågor

Stora utredningen

Den stora utredningen innefattar fem timmar. En grundlig utredning görs, tänkbara orsaker kartläggs, individuella träningsprogram utformas, åtgärder och problemlösningar gås igenom. Vi hjälper dig att träna och komma tillrätta med din hunds eventuella problem. Pris: 3500 kr kontakta mig vid frågor

Välkommen att kontakta oss för mer information eller bokning!